Rally

El Rally és una prova de regularitat que es desenvolupa per carreteres obertes al tràfic i en la qual hi trobem uns trams es cronometren.