FIM TRIAL WOMEN DES NATIONS 2019

Aquest darrer any 2019 l'equip femení d'España va tornar a imposar-se al Trial de les Nacions Femení que va tenir lloc a Eivissa (Balears), l'equip espanyol estava format per la pilot del Moto Club Sitges Neus Murcia (Gas Gas), Berta Abellán (Vertigo) i Sandra Gomez (TRRS), recuperant el títol que van perdre l'any anterior a Sokolov (Rep.Checa) en que van quedar segones.

Este pasado año 2019 el equipo femenino de España volvió a imponerse en el Trial de las Naciones Femenino que tuvo lugar en Ibiza (Baleares), el equipo español lo formaron la piloto del Moto Club Sitges Neus Murcia (Gas Gas), Berta Abellan (Vertigo) y Sandra Gomez (TRRS), recuperando el título que perdieron el año anterior en Sokolov (Rep.Checa) en que quedaron segundas.

Van ser rebudes al Consell Superior d'Esports per la seva presidenta Mª José Rienda, juntament amb el president de la RFME Manuel Casado / Fueron recibidas en el Consejo Superior de Deportes por su presidenta Mª José Rienda, juntamente con el presidente de la RFME Manuel Casado.

TdN_Women_2019_CSD.jpg

TdN_Women_2019-TeamSpain.jpg

Neus Murcia va culminar un molt bon any 2019 en que també va conseguir pujar al podi a la prova del Campionat del Món de Trial Femení de Japó, culminant la seva progresió que va començar a nivell internacional l'any 2017 amb el títol del Campionat del Món de Trial 2 Women.

Neus Murcia culminó un muy buen año 2019 en el que también consiguió subir al podium en el prueba del Campeonato del Mundo de Trial Femenino de Japón, culminando su progresión que inició a nivel internacional el año 2017 con el título del Campeonato del Mundo de Trial 2 Women.

NeusMurcia_BetaTrueba.jpg

L'anterior títul de l'equip femení d'España al Trial de les Nacions Femení va ser a l'any 2017 a Baiona, amb l'equip format per la pilot del Moto Club Sitges María Giró (Montesa), Berta Abellán (Beta) i Sandra Gomez (Gas Gas).

El anterior título del equipo femenino de España en el Trial de las Naciones Femenino fue en el año 2017 en Baiona, con el equipo formado por la piloto del Moto Club Sitges María Giró (Montesa), Berta Abellan (Beta) y Sandra Gomez (Gas Gas).

TdN_Women_2017.jpg

TdN_Women_Podium_2017.jpg

Aquest darrer any 2019  María Giró va tenir una molt bona actuació al Campionat del Món de Trial Femení a Gouveia (Portugal) , conseguint la "pole".

Esta último año 2019 María Giró tuvo una muy buena actuación en el Campeonato del Mundo de Trial Femenino en Gouveia (Portugal), consiguiendo la "pole".

MariaGiro_TrialPortugal_2019.jpg